Aanbrengbonus

Bonusregeling aanbrengen nieuw personeel

 

Inleiding

In deze regeling wordt beschreven op welke wijze het mogelijk is een aanbrengbonus te krijgen voor mensen die een nieuwe medewerker aanbrengen ten behoeve van een moeilijk vervulbare vacature. De aanbreng bonus is een dinerbon van € 100,-

Er is sprake van recht op de bonus als er succesvol een nieuwe medewerker wordt aangedragen voor een moeilijk vervulbare vacature. Moeilijk vervulbare vacatures zijn die vacatures waarvoor een krappe externe arbeidsmarkt geldt. Dergelijke moeilijke vervulbare vacatures worden jaarlijks in het MT vastgesteld op zoveel vaker als daartoe aanleiding is. Tot 1 januari 2025 zijn dit de volgende functies:

 • Verzorgende IG
 • Eerst Verantwoordelijke Verzorgende
 • (Wijk-)Verpleegkundige niveau 4 en hoger
 • Specialist Ouderengeneeskunde
 • Helpende
 • ANIOS
 • Psycholoog
 • Welzijnscoach
 • Fysiotherapeut

 

Hoe kan ik aanspraak maken op de bonus?

 • De aanbrenger meldt de nieuwe medewerker schriftelijk aan bij de recruiter via sollicitatie@swinhovegroep.nl. Vermeld worden de NAW-gegevens, de geboortedatum en de functie. De sollicitatie vindt plaats via de website www.werkenbijswinhove.nl onder vermelding van degene die aanbrengt.
 • HR checkt of aan de voorwaarden voor de aanbrengbonus is voldaan en zorgt voor het opsturen van de bon.
 • Idealiter wordt de aanblijfbonus de maand volgend op het verstrijken van de proeftijd van de nieuw aangebrachte medewerker opgestuurd. Bij nieuwe medewerkers met een oproepcontract wordt dit na 6 maanden gedaan.

 

Voorwaarden

Indien iemand een nieuwe medewerker voor een van de vastgestelde moeilijk vervulbare vacatures aanbrengt, ontvangt hij de aanbrengbonus, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • De aanbrenger kan aantonen dat het contact met de Swinhove Groep is ontstaan door zijn/haar toedoen.
 • In geval van een medewerker met een vaste arbeidsduur: de nieuwe medewerker is voor minimaal 6 maanden in dienst getreden van de Swinhove Groep en heeft de proeftijd doorlopen.
 • In geval van een oproepkracht: de nieuwe medewerker is voor minimaal 6 maanden in dienst getreden van de Swinhove Groep, heeft de proeftijd doorlopen en heeft gedurende het eerste half jaar iedere maand minimaal 8 uur gewerkt.
 • Medewerkers die minder dan 6 maanden uit dienst zijn bij Swinhove Groep kunnen niet worden aangedragen
 • Leidinggevenden, recruitment en de HR adviseurs werkzaam bij de Swinhove Groep zijn uitgesloten van deze regeling. Ook zijn directe familieleden van leidinggevenden, recruitment en HR adviseurs werkzaam bij Swinhove Groep uitgesloten van deze regeling.

 

Bekijk alle vacatures