Kwaliteitsverpleegkundige

Kwaliteitsverpleegkundige

Uren in overleg
Salaris max € 3.707,64
Een echte spilfunctie, waarin je een regierol vervult bij het initiëren, bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de verpleegkundige zorg en psychosociale begeleiding.